Hopehav - Lystbetonte konsulenter

Hopehav er flyttet


til Follow The Client

I 2020 forelsket den daglige ledelsen i Erickson Norge seg i det gamle ordet Hopehav og brukte det på den norske varianten av ‘konsulentvinduet’ til Erickson Coaching Norge. Vi laget til og med en egen webside som eksisterte side om side med sin engelske variant kalt Follow The Client. Etter at den første 'forelskelsen' i ordet ga seg, bestemte vi etter 1-års-evalueringen at vi bare skal videreføre Follow The Client som webside hvor det kan velges norsk eller engelsk versjon. Under pandemien hvor vi bare kunne kommunisere online ble det enda klarere at at det er internasjonal interesse for produktene våre og at det norske bedriftsmarkedet kan leve med Follow The Client som overskrift. Du kan besøke websiden her: followtheclient.com/no.


Og så syntes vi at det gamle, norske ordet Hopehav ville passe utmerket godt til vår Erickson coachpool. Noen husker at Erickson Coachpool ble mye brukt på 1990 og 2000-tallet for et par dusin skoler i rammeavtaler med Utdanningsetaten i Oslo, og dermed ble et av de første samlinger av profesjonelle norske coacher. Så fra nå av brukes Hopehav til å omtale vår coachpool.